Kolejnym krokiem Komisji Przyjazne Państwo w walce z biurokracją jest wprowadzenie uproszczeń w e-fakturowaniu. Projekt zmian, które mają upowszechnić stosowanie faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym, jest już gotowy i niebawem trafi do marszałka Sejmu. Zmodyfikowane przepisy o e-fakturach mają zostać przeniesione z rozporządzenia do ustawy o VAT i korespondują z zawartymi w tym samym projekcie zmianami w ustawie o podpisie elektronicznym.

Pieczęć elektroniczna

Jedną z kluczowych zmian jest umożliwienie przesyłania lub udostępniania e-faktur bez certyfikowanego podpisu elektronicznego, za to z zaawansowanym podpisem elektronicznym. Chodzi tu, w szczególności o pieczęć elektroniczną.

– Pieczęć elektroniczna uwierzytelnia osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a więc nie jest przypisana do konkretnej osoby fizycznej – tłumaczy Anna Juszczyk, starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers.

Dzisiejsze wymogi dotyczące stosowania bezpiecznego e-podpisu, który jest przypisany do konkretnej osoby fizycznej, sprawiają problemy przedsiębiorcom w przypadku urlopów czy rotacji pracowników, którzy mają e-podpis wykorzystywany do przesyłania e-faktur. Ponadto pieczęć elektroniczna może być wykorzystywana do masowego wystawiania i wysyłania e-faktur.

– Obok uwierzytelnienia dokumentu elektronicznego niecertyfikowaną pieczęcią elektroniczną, nowelizacja zachowuje możliwość korzystania z systemu EDI – podkreśla Tomasz Grunwald, doradca podatkowy w KPMG.

Projekt przewiduje też stosowanie elektronicznych form duplikatów i korekt faktur, ale jednocześnie daje możliwość alternatywnego stosowania form papierowych.

– Dodatkowo potwierdzenie otrzymania korekty do faktury elektronicznej będzie mogło być dokonane w formie e-maila, komunikatu systemowego lub w jakiejkolwiek formie elektronicznej – mówi Tomasz Grunwald.