Komisja Przyjazne Państwo proponuje zmiany w obrocie e-fakturami. Uproszczone mają być zasady ich wystawiania, przesyłania i przechowywania. Zmiany pozwolą na masowe wystawianie i przesyłanie faktur przez internet.
Kolejnym krokiem Komisji Przyjazne Państwo w walce z biurokracją jest wprowadzenie uproszczeń w e-fakturowaniu. Projekt zmian, które mają upowszechnić stosowanie faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym, jest już gotowy i niebawem trafi do marszałka Sejmu. Zmodyfikowane przepisy o e-fakturach mają zostać przeniesione z rozporządzenia do ustawy o VAT i korespondują z zawartymi w tym samym projekcie zmianami w ustawie o podpisie elektronicznym.

Pieczęć elektroniczna