Podatnicy, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność lub utrzymują osobę niepełnosprawną, mogą swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym pomniejszyć o wydatki rehabilitacyjne. Niektóre wydatki można odliczyć w całości, inne w granicach limitu.

Czy koszty operacji pomniejszą dochód

Podatniczka jest matką niepełnosprawnego dziecka. Ze względu na to, że leczenie rehabilitacyjne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, podatniczka – za radą lekarzy – zdecydowała leczyć córkę operacyjnie. Interwencja chirurgów polegała na stałej stabilizacji kręgosłupa za pomocą tytanowych implantów. Podatniczka zmuszona była wykonać operację prywatnie. Czy koszty związane z operacją może odliczyć od dochodu?