Podatniczka prowadzi gabinet, świadcząc w nim usługi rehabilitacyjne. Jaką stawkę VAT trzeba stosować na takie usługi?
Obecnie stosowanie zwolnienia dla usług w zakresie ochrony zdrowia, w tym usług rehabilitacyjnych, uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch kryteriów:
● przedmiotowego – zwolnieniu podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (usługi rehabilitacyjne spełniają to kryterium);