Podatnik, który w ubiegłym roku ponosił wydatki na internet, może je odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym składanym do 30 kwietnia 2010 r. Konieczne jest tylko posiadanie faktur VAT za interent i dowodów zapłaty.

Czy miejsce zamieszkania wpływa na rozliczenie

Podatnik mieszka w Warszawie. Jest zameldowany w Łodzi. W jednym i drugim miejscu ponosi wydatki na internet. Czy przy odliczaniu tych wydatków od dochodu w rocznym PIT można będzie odliczyć tylko kwoty wydawane w miejscu zamieszkania?