Otrzymany przez pracownika ekwiwalent za używanie łącza internetowego stanowi przychód ze stosunku pracy, podlegający PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy rozliczać zwrot wydatków, które otrzymują pracownicy za korzystanie ze stałego łącza internetowego.
Dyrektor stołecznej izby przypomniał, że refundacja pracownikowi kosztów abonamentu za posiadane łącze internetowe stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).