Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy rozliczać zwrot wydatków, które otrzymują pracownicy za korzystanie ze stałego łącza internetowego.

Dyrektor stołecznej izby przypomniał, że refundacja pracownikowi kosztów abonamentu za posiadane łącze internetowe stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT wolne od podatku są ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

W naszym przypadku, pracownicy korzystają ze stałego łącza internetowego. Umowa o korzystaniu ze stałego łącza charakteryzuje się tym, że użytkownik ponosi stałą opłatę za korzystanie z łącza, bez względu na fakt, ile czasu trwa połączenie i jaka ilość danych została odebrana lub przesłana.

Oznacza to, że pracownik za korzystanie z łącza stałego zapłaci tyle samo, bez względu, czy będzie wykorzystywał łącze dla potrzeb zakładu pracy, prywatnie czy też nie będzie korzystał z niego w ogóle. Pracownik nie ponosi wydatku na rzecz pracodawcy. Nie będzie więc tutaj zwolnienia z PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 kwietnia 2010 r. (nr IPPB2/415-230/10-4/AS)