Na zasadzie praw nabytych wielu podatników korzysta z odliczeń wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Muszą oni jednak spełnić wszystkie ustawowe warunki dotyczące danej ulgi, np. odliczać wydatki w ramach limitów.

Czy cesja umowy może pozbawić odliczenia

Mam podpisaną umowę z bankiem, który prowadzi kasę mieszkaniową. W związku z tym korzystam z ulgi na kasę mieszkaniową. Nie mam dzieci. Postanowiłem przepisać umowę na mojego bratanka. Czy umowa cesji spowoduje konieczność zwrotu ulgi na kasę mieszkaniową?