Niektóre urzędy skarbowe nie przyjmują od podatników oświadczeń o uldze meldunkowej. Eksperci radzą: gdy urząd nie chce przyjąć oświadczenia, podatnik powinien wysłać je pocztą.
Podatnik, który sprzedaje mieszkanie lub dom, kupione w latach 2007–2008, może po spełnieniu ustawowych warunków skorzystać z ulgi meldunkowej. Uniknięcie PIT będzie możliwe, gdy podatnik w zbywanej nieruchomości będzie zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy oraz złoży w urzędzie skarbowym oświadczenie o korzystaniu z ulgi meldunkowej. Problem w tym, że urzędy skarbowe nie chcą przyjmować takich oświadczeń.
„Chciałem skorzystać z ulgi meldunkowej i zaniosłem do białostockiego urzędu skarbowego wymagane przepisami oświadczenie o uldze. Urzędnik poinformował mnie, że nie jest to konieczne, bo nie obowiązuje wzór takiego oświadczenia” – stwierdza w liście do redakcji nasz czytelnik, który prosił o zachowanie anonimowości.
Sprawa jest kuriozalna, bo z przepisów wynika obowiązek składania oświadczeń o uldze. Również Ministerstwo Finansów na naszą prośbę potwierdza, że składanie tych dokumentów do skorzystania z ulgi jest konieczne.
Reklama
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:
- Trzech sposobów opodatkowania tego typu transakcji uzależnione od momentu kupna sprzedawanych mieszkań lub domów
- Warunków jakie należy spełnić, aby otrzymać ulgę
- Wydłużonego terminu


Pełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP