MIIKKA SAVOLAINEN o dokumentacji podatkowej - Wszystkie szwedzkie i fińskie jednostki administracji rządowej stosują obecnie elektroniczny sposób fakturowania. Szwecja wyliczyła, że zaoszczędzi w ten sposób 365 mln euro w ciągu pięciu lat.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
Papierowe faktury to już przeszłość wśród szwedzkich agencji rządowych. Od lipca 2008 r. wszystkie organy państwowe w Szwecji otrzymują faktury w formie elektronicznej w standardzie Svefaktura. Jak przekształca się faktury papierowe w dokumenty elektroniczne?
MIIKKA SAVOLAINEN*
Odbywa się to w sposób następujący: Firma zajmująca się przekształcaniem faktur otrzymuje je w formie papierowej, otwiera pocztę, przygotowuje fakturę do skanowania, skanuje ją, przeprowadza interpretację informacji, a następnie dostarcza do organu państwowego fakturę przetworzoną w format Svefaktura.
Czy ten mechanizm działa też w drugą stronę?
Tak. Jeżeli chodzi o faktury wychodzące, organy państwowe przesyłają faktury w wersji papierowej do tych odbiorców, którzy jeszcze nie przetwarzają formy elektronicznej. Firma zmienia faktury w standardzie Svefaktura na faktury papierowe. Jeżeli klient obsługuje e-faktury, organ państwowy wysyła dokument w standardzie Svefaktura.
Jakie korzyści dają e-faktury?
Przejście od formy papierowej do elektronicznej oznacza szybsze płatności, mniej należności, niższe ryzyko kredytowania oraz oszustwa, ustandaryzowane procesy IT, jak również ustalony obieg e-dokumentów i przebieg e-procesów. Faktury elektroniczne dają wiele możliwości poprawy wydajności i wypracowania oszczędności, zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Korzystają na tym wszyscy – szczególnie podatnicy.O jakich oszczędnościach mówimy?
Instytucja odpowiedzialna za koordynację zaopatrzenia agencji rządowych Swedish National Financial Management Authority (ESV), która obliczyła, że dzięki elektronicznemu fakturowaniu rząd może zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt milionów euro rocznie. W 2005 roku ESV przewidziała, że jeśli wszystkie agencje rządowe wprowadzą faktury elektroniczne do 2008 roku, całe państwo mogłoby zaoszczędzić 3,9 mld koron szwedzkich (365 mln euro) w ciągu pierwszych pięciu lat.
Szwedzkie doświadczenie pokazuje, że nie tylko finansowe oszczędności, ale i poprawa jakości fakturowania przyczyniła się do popularności elektronicznych faktur wśród szwedzkich urzędów. E-faktury zwiększają przejrzyjstość procesów fakturowania, przyspieszają ich obróbkę księgową, jednocześnie zmniejszając liczbę błędów. Prawie wszystkie szwedzki urzędy i agencje rządowe obecnie przeszły na elektroniczne faktury, a co więcej, nastąpiło to zaledwie w ciągu dwóch lat.
Sektor publiczny w Finlandii ustalił koniec 2009 roku na ostateczną datę, do kiedy przyjmowane będą faktury w formie papierowej. Czy obecnie wszystkie faktury wysyłane do instytucji rządowych w Finlandii mają formę elektroniczną?
Tak. Instytucje rządowe w Finlandii przyjmują rocznie ok. 2,7 mln faktur zakupowych. Obecnie administracja podatkowa odbiera już 80 proc. faktur zakupowych w formie elektronicznej. Od początku 2010 roku agencje rządowe w Finlandii przyjmują wyłącznie rachunki elektroniczne.
Miikka Savolainen
dyrektor generalny Itella Information w Polsce zajmującej się elektronicznymi procesami fakturowania w Europie