Osoba niepełnosprawna, która chce dochód pomniejszyć o 2280 zł z tytułu dojazdów na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, którym dojeżdża na rehabilitację.
Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. Na zabiegi rehabilitacyjne w ciągu roku dowozi ją sąsiad swoim samochodem osobowym.
– Czy mogę od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć 2280 zł z tytułu dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne – pyta pani Hanna z Warszawy.