Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. Na zabiegi rehabilitacyjne w ciągu roku dowozi ją sąsiad swoim samochodem osobowym.

– Czy mogę od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć 2280 zł z tytułu dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne – pyta pani Hanna z Warszawy.

Niestety, takiej możliwości w opisanym przypadku nie będzie. Jednym z wydatków, który można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jest wydatek na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samochód może być własnością inwalidy I lub II stopnia, a także osoby, która takiego inwalidę utrzymuje. Zatem, aby z ulgi skorzystać, konieczne jest, aby samochód był własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej lub osoby utrzymującej osobę niepełnosprawną. Fakt ten jest potwierdzony w dowodzie rejestracyjnym.

Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium, przypomina, że aby wydatki na dojazdy pomniejszyły dochód w rocznym PIT, nie trzeba dokumentować ich wysokości. Oznacza to, że podatnik nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i ich wysokości tytułem używania samochodu osobowego do przewozów. Jednak z uwagi na fakt, że przewóz musi mieć na celu dostarczenie osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, należy potwierdzić uczestnictwo w niezbędnych zabiegach leczniczo-rehabilitacyjnych.

Urząd skarbowy może w ramach czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażądać uprawdopodobnienia faktu korzystania z tego typu zabiegów. Dlatego warto posiadać inne dowody potwierdzające uczestnictwo w niezbędnych zabiegach rehabilitacyjnych, np. skierowanie lekarskie, kartę zabiegową, zaświadczenie o uczestnictwie w zabiegach.

– W odliczeniu nie mieszczą się np. wizyty u lekarzy, których celem jest jedynie rozpoznanie bieżącego stanu zdrowia pacjenta, wizyty kontrolne czy wskazanie dalszego sposobu leczenia – zastrzega Gabriela Nowicka.

Nie każde schorzenie wymaga zabiegów wykonywanych poza miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Sam fakt bycia osobą niepełnosprawną nie jest jednoznaczny z tym, że korzysta się z tego typu zabiegów.

30 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok