Dojazdy na zabiegi lecznicze autem innej osoby są odliczane od dochodu, ale urząd skarbowy może żądać dokumentów potwierdzających wydatki.
Podatnicy mają możliwość odliczenia wydatków na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodem osobowym stanowiącym własność osoby trzeciej, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16362).
Zdaniem resortu takie odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest możliwe na mocy art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z nim odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka sanitarna.
Jak podkreśliło MF, odliczenie to nie jest limitowane, w przeciwieństwie do odliczenia dotyczącego używania własnego samochodu w związku z przejazdem na zabiegi (tu limit wynosi 2280 zł). Odliczyć można zatem całość wydatków, ale pod warunkiem prawidłowego udokumentowania ich wysokości np. w formie rachunków, faktur czy umów. Organy podatkowe, które weryfikują zeznania roczne, mogą żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość odliczonych wydatków.