Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo w ramach egzekucji administracyjnej ściągać od podatników zaległe zobowiązania podatkowe. Może w jej ramach np. zająć pensje dłużnika lub jego nieruchomości.

Czy można ściągnąć każdą należność

W celu przymusowego dochodzenia obowiązków organ egzekucyjny zobowiązany jest do stosowania środków egzekucyjnych wskazanych w ustawie, które bezpośrednio prowadzą do ich wykonania. Czy długi mogą być egzekwowane z całego majątku?

Czy są określone środki egzekucyjne

Przedsiębiorca, jako wieloletni dłużnik podatkowy, obawia się, że urząd skarbowy rozpocznie wobec niego egzekucję należności. Czy przepisy określają środki egzekucyjne?

Czy decyzja jest podstawą egzekucji administracyjnej

Podatnik regularnie nie wpłaca należnego VAT. Czy urząd skarbowy do egzekucji podatku musi wydać decyzję?

Czy urząd skarbowy jest wierzycielem

Urząd skarbowy rozpoczął egzekucję zaległych podatków u podatniczki. Czy urząd skarbowy jest w tym przypadku wierzycielem?

Czy fiskus egzekwuje tylko podatki

W listopadzie 2009 roku podatniczka nie zapłaciła mandatu za przekroczenie prędkości. Czy urząd skarbowy prowadzi egzekucję tylko należnych podatków?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy nastąpi egzekucja podatków.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.