Podatnicy, którym organy podatkowe zarzuciły ukrywanie przychodów, często odwołują się do sądów administracyjnych. Korzystny wyrok sądu, z którego będzie wynikało, że podatnik dochodów nie ukrywał, pozwoli uniknąć 75-proc. sankcji, którą przewiduje ustawa o PIT. Osoby, które złożyły skargi na postępowania o nieujawnione źródła będą jednak musiały poczekać na rozstrzygnięcia, ponieważ w ostatnim czasie wojewódzkie sądy administracyjne zawieszają postępowania w takich sprawach.

Korzyści dla podatników

Jak wyjaśnia Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Witold Modzelewski, sądy zawieszają postępowania do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (TK). Rozstrzygnięcie Trybunału może mieć bowiem wpływ na rozstrzygnięcie w indywidualnych sprawach podatników.

– Nie można jednak zapominać, że zawieszanie rozpraw przez sądy jest dla podatników korzystne, ponieważ sprawy o nieujawnione źródła przychodów są bardzo trudne do wygrania w sądzie – przyznaje Mirosław Siwiński.

W tych postępowaniach należy wykazać się maksymalną aktywnością już na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego i wtedy są największe szanse obniżenia zobowiązania z decyzji.