DOMINIKA LANGER-GNIŁKA o wspieraniu organizacji pożytku publicznego - Podatnicy mogą wspierać częścią swojego podatku organizacje pożytku publicznego. Wystarczy w zeznaniu wpisać nazwę, numer KRS wybranej organizacji i przekazywaną kwotę. Resztą zajmie się naczelnik urzędu skarbowego.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
Kto może przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego?
DOMINIKA LANGER-GNIŁKA*
Instytucja 1-proc. podatku to mechanizm, który od 2004 roku wspiera w Polsce organizacje pożytku publicznego. Właśnie im możemy przekazać 1 proc. swojego podatku. My – czyli podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także ryczałtowcy (osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), liniowcy (podatnicy objęci 19-proc. stawką PIT) oraz czerpiący dochody z obrotu papierami wartościowymi lub pochodnymi instrumentami finansowymi, a także osoby, które sprzedały nieruchomości i mają obowiązek złożenia PIT-39. Wpłat 1 proc. nie mogą dokonywać osoby prawne. Mogą za to przekazać darowizny i odpisać je od dochodu w zeznaniu podatkowym.
Czy emeryci, którzy zazwyczaj rozliczani są przez ZUS, mogą przekazać 1 proc.?
Oczywiście, że tak. W rozliczaniu podatku emerytów i rencistów wyręcza ZUS. Dlatego – jeśli emeryt chce przekazać 1 proc. na organizację – musi samodzielnie wypełnić PIT-37.
Wiele osób twierdzi, że przekazanie 1 proc. podatku wiąże się z uszczerbkiem w ich budżecie. Czy to prawda?
Nie. To kolejny mit. 1 proc. to część naszego podatku, który tak czy inaczej należy się Skarbowi Państwa. To, że możemy zdecydować o jego przeznaczeniu, nie oznacza, że wydajemy na wybraną organizację własne pieniądze. Po prostu dysponujemy kwotą, którą inaczej Skarb Państwa wydałby według własnego pomysłu.
Podatnicy, którzy nie przekazują 1 proc., często argumentują to tym, że przekazywana kwota jest zbyt mała i nikomu nie pomoże.
To błędne myślenie. Ja spotkałam się nawet z poglądem, że kilkuzłotowe kwoty to nawet wstyd przekazywać. Tymczasem najmniejsza nawet suma urośnie do rangi poważnego kapitału, jeśli na jej przekazanie zdecyduje się duża liczba osób. Jeden złoty pomnożony przez 250 osób, które zdecydują się go przekazać, to w efekcie 250 zł.Czy 1 proc. podatku można podzielić się z kilkoma organizacjami?
Nie da się tego zrobić – można za to zmienić wybór organizacji w przyszłym roku. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podatnik musi złożyć kilka zeznań, np. PIT-28, rozliczając przychody z najmu opodatkowane ryczałtem, PIT-37, wykazując dochody z pracy oraz PIT-38, wykazując dochody z giełdy. W każdym zeznaniu można wpisać inną organizację.
Podatnik może w zeznaniu wskazać szczegółowy cel, na który chciałby przekazać 1 proc. swojego podatku, np. na leczenie Marysi Kowalskiej. Czy organizacja zrealizuje prośbę podatnika?
To prawda, że w formularzu PIT można wpisać szczegółowy cel, na który przekazujemy 1 proc. Jednak zgodnie z prawem o wydatkowaniu środków decyduje organizacja. To ważna zasada. Dzięki temu nie dochodzi do sytuacji, w której na jedną potrzebującą osobę przypada dużo środków, za to inna, którą np. nie zainteresowały się media, zostaje zupełnie bez pomocy.
Czy 1 proc. trzeba wpłacić na konto organizacji?
Nie, ta zasada już nie obowiązuje. Teraz wystarczy tylko wpisać do formularza PIT nazwę organizacji i jej numer KRS. Nie jest natomiast potrzebny numer konta bankowego ani tym bardziej żadna wpłata czy przelew. Właśnie po numerze KRS i nazwie organizacji urząd skarbowy rozpoznaje, do której organizacji powinien trafić 1 proc. To urzędnik, a nie podatnik zajmuje się przelewem. Ma na to czas do końca sierpnia z zeznań składanych do 30 kwietnia.
*Dominika Langer-Gniłka
ekspert ze Stowarzyszenia Wiosna