Podatnik, który w zeznaniu PIT zapomniał wpisać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, może to zrobić również w korekcie deklaracji.
Sporządzając roczny PIT, można wspomóc wybraną organizację pożytku publicznego. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika przekazuje kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:
● z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo