Małżonek, który ma dziecko z poprzedniego związku, może odliczyć ulgę na to dziecko we wspólnym PIT.
Małżonkowie, którzy składają wspólny PIT, mogą w nim odliczyć ulgę prorodzinną na wspólne dzieci, a także na dzieci z poprzednich związków. Jeżeli mąż lub żona mają dziecko z poprzedniego związku, do którego obecny małżonek nie ma sądownie ustanowionego prawa, to ulgę na takie dziecko można odpisać we wspólnym PIT, jednak trzeba pamiętać, aby była ona wykazana po stronie tego podatnika, który jest rodzicem dziecka. Przykładowo, podatniczka ma dziecko z poprzedniego związku i dziecko z obecnym mężem. Małżonkowie składają wspólny PIT, w którym uwzględnią ulgę na dwoje dzieci. Ulgę na dziecko z poprzedniego związku podatniczka powinna jednak wykazać w PIT/O i PIT-37 po swojej stronie, bo tylko jej przysługuje prawo do odliczenia ulgi na to dziecko. W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składają oni jeden załącznik PIT/O.
W rezultacie ulga zostanie odliczona na dwoje dzieci ze wspólnego podatku małżonków. Mąż i żona, składając wspólny PIT, są opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów męża i żony.
40 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok