Ulga na dzieci przysługuje rodzicom biologicznym wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, z którymi dziecko zamieszkuje, oraz rodzinom zastępczym ustanowionym na podstawie umowy lub orzeczenia sądu.

Bez problemu ulgę rozliczą rodzice wychowujący wspólne dzieci. Ale jak rozliczyć ulgę, gdy małżeństwo posiada dzieci wspólne i z poprzedniego małżeństwa? Przykładowo dwoje dzieci to potomstwo żony z pierwszego małżeństwa (ich ojciec nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej), a jedno dziecko to owoc nowego związku.

Marta Ignasiak, doradca podatkowy w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, zwraca uwagę, że opiekun prawny ustanawiany jest wyłącznie w sytuacji, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. W związku z tym osoba wychowująca dzieci małżonka pochodzące z jego poprzedniego małżeństwa nie kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Osoba taka może korzystać z ulgi na wychowanie własnych dzieci.

– W tym przypadku ulga na dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa przysługiwać będzie ich matce i biologicznemu ojcu dziecka, a ulga na trzecie dziecko będzie przysługiwać matce i jej obecnemu małżonkowi – tłumaczy ekspert. Odliczenie jest łączne i dotyczy obojga rodziców. Oznacza to, że rodzice mogą odliczyć ulgę od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji. Jak podkreśla Marta Ignasiak, matka dzieci, która ponownie wyszła za mąż, przed odliczeniem ulgi powinna dokonać odpowiednich ustaleń z ich biologicznym ojcem.