Rodzice, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską, mogą w rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć ulgę prorodzinną.
Podatnikom, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską, należy się ulga prorodzinna. Uprawnienie to potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DPG. O problemach z odliczeniem ulgi przez rodziców, w stosunku do których zostały orzeczone rozwód lub separacja i których władza rodzicielska została ograniczona, pisaliśmy w nr 14 DPG z 21 stycznia 2010 r.
W rozliczeniach podatkowych za 2009 rok wszystkich rodziców obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą ulga na dzieci małoletnie przysługuje za miesiące, w których wykonywana była władza rodzicielska. Ministerstwo Finansów wskazało, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego precyzują wypadki wymagające ingerencji sądu opiekuńczego w sprawowanie władzy rodzicielskiej. Istnieją trzy formy ingerencji: zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie. Zdaniem MF ograniczenie władzy rodzicielskiej może wynikać z faktu zagrożenia dobra dziecka, może być także uzasadnione sytuacją, w której nie ma bezpośredniego zagrożenia, jednak brak wspólnego zamieszkania dziecka z obojgiem rodziców, a zwłaszcza konflikt między nimi uzasadnia interwencję ustawodawcy i w konsekwencji sądu opiekuńczego.
W ocenie resortu finansów w związku z postanowieniami ust. 1 w art. 27f ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który wyraźnie wskazuje, że ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, należy stwierdzić, że ulga ta przysługuje także rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską. Z odliczenia nie może skorzystać ten z rodziców, który na skutek interwencji sądu opiekuńczego został pozbawiony tej władzy, jak również rodzic, w stosunku do którego została ona zawieszona.
Bartłomiej Atys, radca prawny w Kancelarii Prawnej Atys i Wspólnicy, wyjaśnia, że ulga na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwota ulgi może być odliczona w częściach równych lub w dowolnej proporcji ustalonej przez rodziców. Z przepisu nie wynika, aby ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców mogło mieć wpływ na ustalenie tej proporcji.
– W tej sytuacji należy przyjąć, że rodzice, którzy wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem małoletnim, mogą skorzystać z ulgi bez względu na to, czy ich władza rodzicielska jest pełna, czy ograniczona – stwierdza Bartłomiej Atys.