Podatnik, który osiągał dochody z firmy opodatkowane liniowym PIT i z umowy o pracę, może skorzystać z ulgi internetowej. Odliczenia wydatków na sieć dokona od dochodów z pracy.
Podatnik w styczniu 2009 r. prowadził działalność gospodarczą rozliczaną podatkiem liniowym. Od 31 stycznia 2009 r. działalność ta została zakończona. Od 1 lutego 2009 r. podatnik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
– Czy mogę, mimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym, za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego w PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej – pyta pan Kacper z Koszalina.
Taka możliwość istnieje. Z ulgi internetowej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody wyłącznie opodatkowane liniowym, 19-proc. PIT. Przepisy nie wyłączają jednak możliwości skorzystania z odliczenia od dochodu w przypadku gdy podatnik oprócz dochodów opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej, osiągnął również dochody objęte podatkiem liniowym.
Zatem w takiej sytuacji podatnik, który spełnia warunki do skorzystania z ulgi internetowej, może wykazać odliczenie w rocznym PIT. Oznacza to, że fakt uzyskiwania przez podatnika w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych według 19-proc. stawki liniowej nie stanowi przeszkody dla możliwości skorzystania z ulgi na internet.
Przypomnijmy, że ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych w roku podatkowym na sieć. Odliczenie za rok nie może przekroczyć 760 zł.
Podstawa prawna
Art. 27, art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).