Podatnik, który osiągał dochody z firmy opodatkowane liniowym PIT i z umowy o pracę, może skorzystać z ulgi internetowej. Odliczenia wydatków na sieć dokona od dochodów z pracy.
Podatnik w styczniu 2009 r. prowadził działalność gospodarczą rozliczaną podatkiem liniowym. Od 31 stycznia 2009 r. działalność ta została zakończona. Od 1 lutego 2009 r. podatnik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
– Czy mogę, mimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym, za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego w PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej – pyta pan Kacper z Koszalina.