Aby od dochodu odliczyć wydatki na internet, trzeba je faktycznie ponieść oraz posiadać faktury VAT. Organy podatkowe, sprawdzając poprawność wykorzystania ulgi internetowej, w pierwszej kolejności skontrolują te dwa elementy.

Czy jedna faktura pozwala na odliczenie kilku osobom

Czy w przypadku posiadania faktury za internet na imię i nazwisko matki, syna i córki możliwe jest skorzystanie z ulgi na internet przez te osoby, jeśli ich nazwiska widnieją na fakturze za sieć?