Ulga internetowa jest jednym z najpopularniejszych odliczeń, z których podatnicy korzystają, składając zeznanie roczne. Od dochodu odlicza się wydatki poniesione w danym roku podatkowym na internet, ale nie więcej niż 760 zł za cały rok. Warunkiem, od którego spełnienia, zależy skorzystanie z ulgi jest posiadanie faktur VAT za internet. Na podstawie tych dokumentów, wystawionych przez operatora sieci, podatnik pomniejsza swój dochód do opodatkowania.

Przykład 1

Faktura ze strony internetowej

Operator internetowy nie wystawia podatnikowi papierowej faktury VAT. Podatnik ma dostęp do swoich rozliczeń na stronie internetowej operatora. Czy na podstawie takiego dostępu podatnik może skorzystać z ulgi internetowej?

Nie. Rzeczywiście wielu operatorów, zamiast wystawiać papierowe faktury, proponuje klientom dostęp do tych dokumentów na swoich stronach internetowych. Podatnik po zalogowaniu się na stronie może zobaczyć swoje rozliczenie. Problem w tym, że zdaniem Ministerstwa Finansów, taki dostęp do faktury nie jest jej wersją elektroniczną – bo nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego – a tym samym nie daje prawa do skorzystania z ulgi internetowej.

Aby z ulgi internetowej w takiej sytuacji skorzystać, można poprosić operatora o wystawienie faktur papierowych, również za cały rok. Trzeba tylko pamiętać, że wiele firm za taką usługę pobiera dodatkowe opłaty, które mogą przekroczyć zysk, jaki można by osiągnąć odliczając od dochodu 760 zł z tytułu ulgi internetowej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ustalenia miejsce zamieszkania

Konieczności posiadania faktury

Problemów z abonamentem

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PIT 2009: Zagrożenia ulgi internetowej.