Osoby, które planują w PIT za 2009 rok odliczyć od dochodu wydatki na internet, powinny sprawdzić, czy mają faktury potwierdzające poniesienie wydatków na ten cel w ubiegłym roku. Bez tych dokumentów odliczenie nie będzie możliwe.
Ulga internetowa jest jednym z najpopularniejszych odliczeń, z których podatnicy korzystają, składając zeznanie roczne. Od dochodu odlicza się wydatki poniesione w danym roku podatkowym na internet, ale nie więcej niż 760 zł za cały rok. Warunkiem, od którego spełnienia, zależy skorzystanie z ulgi jest posiadanie faktur VAT za internet. Na podstawie tych dokumentów, wystawionych przez operatora sieci, podatnik pomniejsza swój dochód do opodatkowania.
Przykład 1