Dostęp do internetu jest coraz powszechniejszy, ale nadal dość kosztowny. Ustawodawca, chcąc zrekompensować nam podwyżkę stawki VAT na dostęp do internetu po wejściu do Unii Europejskiej z 7 do 22 proc., wprowadził ulgę w PIT. Polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych w roku podatkowym na internet.

Korzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

● wydatki muszą być poniesione przez podatnika,

● wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika,

Reklama

● wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT.

Dochód może być pomniejszony maksymalnie o 760 zł za cały rok. Jeśli np. podatnik w 2009 roku na internet wydał 900 zł, od dochodu odliczy tylko 760 zł. Reszta przepadnie. Jeśli natomiast podatnik za internet zapłacił 500 zł, w zeznaniu PIT uwzględni kwotę wydaną, czyli 500 zł.

Pamiętaj
Ulga internetowa jest odliczeniem limitowanym. Maksymalna kwota zmniejszająca dochód to 760 zł za cały rok.