Niemal 40 proc. firm w Polsce zarządza miesięcznie między 100 a 500 fakturami kosztowymi. Co piąta organizacja otrzymuje powyżej 1000 faktur, 4 proc. powyżej 10 000 faktur w miesiącu. Największą ilość generuje górnictwo i kopalnictwo, media oraz telekomunikacja (w skali miesiąca odpowiednio 6250, 3200, 2956).

– Co czwarta firma w Polsce narzeka na dużą ilość faktur do opisania i akceptacji w ciągu jednego miesiąca. Nie dziwi więc fakt, że w jednej czwartej przypadków prowadzi to do zagubień dokumentów kosztowych, zaś prawie połowa z badanych otwarcie deklaruje, że „nie ma czasu” na pracę z fakturami – podkreśla Beata Skura, konsultant ObiegFaktur.pl.

Praca przedstawicieli działów finansowo – księgowych to codzienna walka z wieloma utrudnieniami. Najczęstsze z nich to wydłużający się czas opisywania faktury (46 proc.), otrzymywanie zaakceptowanej faktury „po czasie”, upominanie innych pracowników o opisanie lub zaakceptowanie faktury oraz duża ilość zagubionych dokumentów. Efekt? 44 procent badanych negatywnie ocenia pracę z fakturami.

Po raz pierwszy w Polsce zbadano obieg faktur kosztowych