Podatnik, który przekazał darowiznę pieniężną na cele kultu religijnego przelewem bankowym, nie musi posiadać potwierdzenia obdarowanego o przekazanej kwocie, aby skorzystać z ulgi w rocznym PIT.
Podatnicy mogą w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu przekazane darowizny. Jednym z celów, na który darowizna może być przekazana, aby można było uwzględnić ją w rocznym PIT, są cele kultu religijnego, czyli np. przekazanie pieniędzy na budowę kościoła.
Trzeba tylko pamiętać, że od dochodu można odliczyć darowiznę w wysokości nieprzekraczającej 6 proc. naszego rocznego dochodu.
Darowizna może być rzeczowa lub pieniężna. Darowizna pieniężna musi być wpłacona na konto obdarowanej kościelnej osoby prawnej. Ponadto podatnik odliczający darowizny musi wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Darowizny pieniężne muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Takie potwierdzenie – jak podkreśla Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium – daje prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym podarowanej kwoty. W piśmie Ministerstwa Finansów z 16 stycznia 2003 r. (nr PB5/KD-033-2-16/03) stwierdzono, że chodzi tu o wszelkie dowody wpłat, na których – poza numerem rachunku obdarowanego – jest nazwisko darczyńcy, kwota darowizny oraz cel, na jaki ją przekazano.
– Darowizna pieniężna udokumentowana np. potwierdzeniem wpłaty gotówki do kasy niestety nie podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym, jeśli nie wskazuje danych dotyczących obdarowanego i darczyńcy – wyjaśnia Gabriela Nowicka.
Potwierdza również, że nie ma potrzeby uzyskania informacji od obdarowanego, że wpłatę otrzymał.
Gabriela Nowicka przypomina, że 6-proc. limit odliczenia darowizny nie obowiązuje, jeśli przekażemy darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Wynika to z faktu, że takie darowizny wyłączone są z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym. Wówczas cała kwota przekazanej darowizny pomniejsza dochód wykazany w zeznaniu rocznym.
45 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok