Podatnik, który przekazał darowiznę pieniężną na cele kultu religijnego przelewem bankowym, nie musi posiadać potwierdzenia obdarowanego o przekazanej kwocie, aby skorzystać z ulgi w rocznym PIT.
Podatnicy mogą w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu przekazane darowizny. Jednym z celów, na który darowizna może być przekazana, aby można było uwzględnić ją w rocznym PIT, są cele kultu religijnego, czyli np. przekazanie pieniędzy na budowę kościoła.
Trzeba tylko pamiętać, że od dochodu można odliczyć darowiznę w wysokości nieprzekraczającej 6 proc. naszego rocznego dochodu.