Jedną z możliwości obniżenia zobowiązania podatkowego jest odliczenie od dochodu darowizn przekazanych na cele kultu religijnego

Kolejną Cel ten rozumiany jest dość szeroko. Darowizna taka może zostać wykorzystana np. na budowę kościoła. Jednak i w tym przypadku odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu.

Innym rodzajem darowizn, które również pomniejszą dochód, są tzw. darowizny kościelne nielimitowane. W tym przypadku chodzi o przekazywanie darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą. Przykładowo działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła katolickiego obejmuje m.in. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo.

Pamiętaj
Podatnik, który odliczy od dochodu całą darowiznę przekazaną na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, będzie musiał w ciągu dwóch lat przedstawić sprawozdanie z wykorzystania przekazanych środków.