Zarówno małżonkowie, jak i samotni rodzice, którzy chcą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT, muszą spełnić ściśle określone w ustawie warunki. Niespełnienie choćby jednego z nich pozbawia tego sposobu opodatkowania.
Każdy podatnik podlega odrębnemu opodatkowaniu. Jednak przepisy ustawy o PIT przewidują w tym zakresie dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy małżonków. Mogą oni na swój wniosek rozliczyć się wspólnie z uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów. Drugi wyjątek dotyczy samotnych rodziców. Dla nich ustawodawca przewidział specjalny sposób rozliczeń.
Kryterium dla skorzystania z obu preferencji jest jedno: podatnicy muszą spełnić warunki do tego sposobu rozliczeń, jakie przewiduje ustawa o PIT.