Z prostych rozliczeń elektronicznych za 2009 rok, do których nie jest potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, mogą korzystać nie tylko osoby rozliczające się samodzielnie, ale również małżonkowie. Jak wyjaśnia Maria Kukawska, doradca podatkowy i menedżer w dziale doradztwa podatkowego Accreo Taxand, poza spełnieniem ustawowych warunków uprawniających do wspólnego rozliczenia, małżonkowie składający e-PIT muszą spełnić warunek dodatkowy: jeden z małżonków musi drugiego umocować do złożenia wspólnego zeznania.

– Takie pełnomocnictwo wypełnia się na druku UPL-1 i przesyła w formie papierowej do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla podatnika na ostatni dzień 2009 roku – tłumaczy Maria Kukawska.

Dodaje, że pełnomocnictwo może być ważne bezterminowo. Wówczas na druku UPL-1 nie wpisuje się daty, do której pełnomocnictwo miałoby być ważne. Oznacza to, że pełnomocnictwo należy złożyć raz i w kolejnych latach małżonkowie mogą się rozliczać wspólnie przez internet. Pełnomocnictwa na formularzu UPL-1 nie muszą więc składać małżonkowie, którzy złożyli je w zeszłym roku.