Małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie roczne PIT przez internet, muszą dodatkowo złożyć papierowe upoważnienie w urzędzie skarbowym.
Z prostych rozliczeń elektronicznych za 2009 rok, do których nie jest potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, mogą korzystać nie tylko osoby rozliczające się samodzielnie, ale również małżonkowie. Jak wyjaśnia Maria Kukawska, doradca podatkowy i menedżer w dziale doradztwa podatkowego Accreo Taxand, poza spełnieniem ustawowych warunków uprawniających do wspólnego rozliczenia, małżonkowie składający e-PIT muszą spełnić warunek dodatkowy: jeden z małżonków musi drugiego umocować do złożenia wspólnego zeznania.
– Takie pełnomocnictwo wypełnia się na druku UPL-1 i przesyła w formie papierowej do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla podatnika na ostatni dzień 2009 roku – tłumaczy Maria Kukawska.
Dodaje, że pełnomocnictwo może być ważne bezterminowo. Wówczas na druku UPL-1 nie wpisuje się daty, do której pełnomocnictwo miałoby być ważne. Oznacza to, że pełnomocnictwo należy złożyć raz i w kolejnych latach małżonkowie mogą się rozliczać wspólnie przez internet. Pełnomocnictwa na formularzu UPL-1 nie muszą więc składać małżonkowie, którzy złożyli je w zeszłym roku.Maria Kukawska zwraca uwagę, że pełnomocnictwo powinno dotrzeć do urzędu przed złożeniem e-PIT. Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że brak takiego pełnomocnictwa nie oznacza, że zeznanie zostanie odrzucone. System przyjmie takie zeznanie, jednak podatnik, który nie złożył UPL-1, zostanie wezwany do uzupełnienia braku formalnego.
Ile e-PIT za 2009 rok przesłali podatnicy
PIT-36 – 125, w tym 49 bez e-podpisu
PIT-36L – 138, w tym 43 bez e-podpisu
PIT-37 – 1107, w tym 1067 bez e-podpisu
PIT-38 – 2, w tym 1 bez e-podpisu
PIT-39 – 2, w tym 2 bez e-podpisu
Dane: MF, stan na 18 stycznia 2010 r.