Spółka podpisała umowę o pracę z osobą mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Osoba ta nie świadczy już żadnej pracy dla spółki i po zakończeniu pracy nie przebywa już w Polsce. Czy spółka ma obowiązek wystawić PIT-11?
TAK
Przychody osiągane przez osoby niemające miejsca zamieszkania w Polsce również podlegają opodatkowaniu w Polsce i należy się z nich rozliczyć. Osoby te podlegają tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.