Trzy pytania do RAFAŁA CHMIELEWSKIEGO, prawnika, specjalisty w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego - Obowiązek wykazania zwróconego podatku w zeznaniu PIT dotyczy podatników zarabiających w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa podatkowa przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Jednak konieczność zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy w kontekście ulgi abolicyjnej budzi wiele kontrowersji.
Osoby, które otrzymały zwrot podatku z zagranicy, muszą podatek wykazać w polskim PIT. Jak się ma do tego ulga abolicyjna, którą stosujemy w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia?
Obowiązek wykazania zwróconego podatku w zeznaniu PIT dotyczy podatników zarabiających w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa podatkowa przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Jednak konieczność zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy w kontekście ulgi abolicyjnej budzi wiele kontrowersji. Przypomnijmy, że nawet rzecznik praw obywatelskich w piśmie do ministra finansów z 25 lutego 2009 r. prosił o wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Okazuje się, że wbrew celowi ustawy abolicyjnej (tj. zrównania obciążenia podatkowego u wszystkich osób pracujących za granicą) kwestia konieczności zwrotu podatku jest elementem dyskryminującym osoby rozliczające się w Polsce metodą odliczenia proporcjonalnego.