Komisja Przyjazne Państwo zdecydowała wczoraj o skierowaniu do Marszałka Sejmu nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadza znaczące uproszczenia w systemie zwrotu podatku podróżnym tzw. tax free. Usługa ta jest skierowana do podróżnych spoza Wspólnoty, czyli osób fizycznych niemajacych zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Dziś taki turysta, który chce odzyskać podatek zapłacony przy zakupie towarów w polskim sklepie może otrzymać zwrot wyłącznie w gotówce, w polskich złotych. Projekt dopuszcza bezgotówkowe formy zwrotu. Takie możliwości istnieją we wszystkich krajach UE, w których prawo przewiduje zwrot podatku podróżnym.

Zwrot podatku może być dokonywany nie tylko przez sprzedawców, ale również podmioty pośredniczące. Dziś w kraju działa tylko jeden operator zwrotu. Projekt zakłada istotne uproszczenia proceduralne wobec pośredników, co ma otworzyć dostęp do tego rodzaju działalności. Przede wszystkim znosi obowiązek uzyskiwania wydawanych na rok zaświadczeń ministra finansów uprawniających do prowadzenia tej działalności oraz likwiduje obowiązek wpłacania 5 mln zł kaucji. Zamiast tego wprowadza wymóg w postaci minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 4 mln zł.

Uproszczeniom w systemie tax free sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. Projekt został jednak skierowany do Marszałka Sejmu, co oznacza, że trafi do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym.