Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace w Sejmie, przewiduje, że od 1 kwietnia 2011 r. zaczną obowiązywać korzystne zmiany w systemie zwrotu VAT podróżnym spoza UE (tax free for tourists). Zwrotów tych mogą dokonywać sprzedawcy samodzielnie (jeśli przekraczają określony próg obrotów) lub za pomocą firmy pośredniczącej.

– Nowelizacja jest pierwszą od 11 lat zmianą umożliwiającą zbliżenie polskich standardów usługi tax free for tourists do europejskiego poziomu – komentuje Jolanta Golińczak, dyrektor zarządzający w Global Blue Polska (jedyny pośrednik zwrotu w Polsce).

I tak po latach dokonywania zwrotu wyłącznie w gotówce nowelizacja dopuszcza zwrot bezgotówkowy w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

– Rozszerzenie form rozliczeń nie będzie prowadziło do pozostawiania podróżnych wywożących towary poza UE z niewygodną z ich punktu widzenia gotówką, która wymaga wymiany w ich macierzystym kraju po niekorzystnym kursie – mówi Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Istotnym ułatwieniem będzie także likwidacja urzędowego wzoru dokumentu tax free, którego prawidłowe wypełnienie w praktyce przysparza wiele problemów, w szczególności gdy paragon zawiera więcej pozycji, niż można ująć na jednym blankiecie dokumentu tax free, tj. więcej niż 7 pozycji. Zamiast narzucania jednego urzędowego wzoru minister finansów określi w rozporządzeniu niezbędne dane, które powinien zawierać dokument tax free.

Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, zwraca uwagę, że odstąpienie od posługiwania się urzędowym wzorem zaświadczenia przenosi ciężar weryfikacji jego poprawności na sprzedawcę oraz podróżnego.

– Analogicznie jak przy treści faktury brak elementu określonego rozporządzeniem w treści zaświadczenia może być podstawą do odmowy zwrotu podatku, a dla sprzedawcy – prawa do zastosowania stawki 0 proc. – ostrzega Krzysztof Biernacki.

Sprzedawców ucieszy wydłużenie z 6 do 10 miesięcy okresu na zastosowanie stawki 0 proc. z możliwością rozliczenia podatku w deklaracji za okres, w którym otrzymano dokument tax free.

– Możliwość rozliczenia podatku przez sprzedawcę w deklaracji za okres, w którym otrzymano dokument, zamiast dokonywania wielu korekt deklaracji za okres sprzedaży tax free z pewnością ułatwi pracę służb księgowych – mówi Jolanta Golińczak.

W ustawie niestety pozostanie wymóg wielokrotnego uzyskiwania przez firmy pośredniczące zaświadczenia do prowadzenia działalności od ministra finansów. Przedłużony zostanie jednak okres jego ważności z roku do dwóch lat. Niemniej zdaniem Jolanty Golińczak całokształt nowelizacji i jej kierunek są tym, na co polski rynek od dawna czekał.

3792 sprzedawców samodzielnie dokonywało zwrotu podatku podróżnym w 2009 roku (MF gromadzi jeszcze dane za 2010 rok)