Ministerstwo Finansów ogłosiło strategie działania Służby Celnej. Wiceminister finansów Jacek Kapica uważa, że opracowywanie tego typu dokumentów jest niezbędnym instrumentem zarządzania Służbą Celną. Strategia została opisana w projekcie Służba Celna 2015+. Dokument formułuje misje Służby Celnej, która ma być przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców. Mają stosować skuteczny system kontroli na podstawie wykwalifikowanej kadry, efektywnej metody zarządzania i nowoczesnych technologii. W dokumencie sformułowano również główne cele strategiczne w perspektywie zewnętrznej, cele pośrednie z perspektywy wewnętrznych procesów biznesowych oraz z perspektywy rozwoju, a przede wszystkim nowe działania służące realizacji celów strategicznych i pośrednich. Do tych ostatnich należy m.in. wdrożenie programu e-cło, zmodernizowanego kodeksu celnego, modernizacja systemu poboru podatku od gier, kontroli urządzania gier hazardowych. Strategia ma być wspierana przez program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010–2013+, który zakłada zero tolerancji dla korupcji w Służbie Celnej.

– Chodzi o to, żeby odejść od utrwalonego w świadomości frazesu, że celnik nie musi dużo zarabiać, ponieważ może dorobić. Chcemy zwiększyć płace, żeby korupcja nie była wynikiem zapewnienia potrzeb bytowych. Staramy się kształtować postawę godną funkcjonariusza celnego – podkreślał Jacek Kapica. Strategia zostanie zaopiniowana przez Fundacje Batorego oraz Transparenty International.