Przesłanie zeznania podatkowego przez internet ma wiele zalet. Jest to prosta metoda, pod warunkiem że podatnik rozlicza się sam i potrafi zainstalować aktualizację programów niezbędnych do wypełnienia formularza PIT. Osoby, które nie muszą instalować dodatkowych programów, mogą chwilę po wypełnieniu zeznania przesłać je do urzędu skarbowego. Urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania otrzymają w ciągu 24 godzin.

Szybki sposób złożenia

Złożenie zeznania przez internet ma tę przewagę nad dwoma pozostałymi metodami (wysłaniem pocztą lub dostarczeniem osobiście do urzędu), że można to zrobić szybko. Aby wysłać e-PIT, nie trzeba wychodzić z domu. Podatnik nie musi się martwić tym, czy w urzędzie będzie kolejka, w której trzeba czekać i tracić czas. Oczywiście procedura składania zeznania wydłuża się u osób, które muszą zainstalować aktualne oprogramowanie lub chcą zainstalować aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów na stronie e-deklaracje.gov.pl.

Osoby, które składają zeznanie na formularzu PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, nie muszą spełniać żadnych dodatkowych wymogów (poza małżonkami). Wystarczy wypełnić zeznanie i podać sześć cech identyfikujących osobę: imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL i kwotę przychodu z zeznania rocznego za poprzedni rok. Nie potrzeba żadnych zaświadczeń, zawiadomień czy bezpiecznego e-podpisu z kwa- lifikowanym certyfikatem. Jedynie małżonkowie muszą złożyć upoważnienie papierowe na druku UPL-1.