Podatnik, który chce od dochodu odliczyć wydatki na internet, musi posiadać fakturę VAT oraz dowód, że zapłacił za usługę.
W ramach ulgi internetowej można swój dochód pomniejszyć o wydatki poniesione w danym roku na internet. Odliczenie nie może przekroczyć 760 zł rocznie. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi jest posiadanie faktur VAT, potwierdzających wysokość nakładów internetowych. A co w sytuacji, gdy faktura za internet wystawiona jest na imiona i nazwisko małżonków, a opłaca je syn małżeństwa z własnego konta?
Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, odpowiada, że zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wysokość wydatków na internet, które podatnik chce odliczyć od dochodu, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Do zastosowania ulgi niezbędna jest faktura VAT i jeśli tej faktury nie opłacono od razu gotówką (fakt ten powinien wynikać z faktury), to drugim ważnym dokumentem jest dowód dokonania zapłaty w okresie późniejszym (dowód zapłaty gotówką lub dokonania przelewu). Dowody dokonania zapłaty są najważniejsze, ponieważ to one decydują o momencie dokonania odliczenia. Przykładowo faktura z grudnia 2009 r. zapłacona w styczniu 2010 r. daje prawo do dokonania odliczenia w rozliczeniu za 2010 rok. Dowód powinien dokumentować zapłatę dokonaną przez podatnika.
– W opisanym przypadku za fakturę zapłacił syn podatników. W takiej sytuacji podatnicy pragnący skorzystać z ulgi – małżonkowie – nie posiadają dowodu poniesienia przez siebie wydatków na internet i żaden z nich nie może skorzystać z odliczenia. Odliczenia nie może dokonać również syn, gdyż posiada dowód poniesienia wydatku, ale nie ma faktury VAT – tłumaczy Paweł Małecki.
57 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok