Przedsiębiorca, który w 2009 roku nie uzyskał dochodów i nie poniósł firmowych wydatków, będzie musiał złożyć roczne zeznanie PIT.
Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Marek Kolibski, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii KNDP, Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, wyjaśnia, że roczny PIT-36 (opodatkowani według skali) lub PIT-36L (opodatkowani liniowo) muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody z działalności firmy w roku podatkowym, a nawet jeżeli ponieśli stratę lub koszty były równe przychodom. A co w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał żadnych dochodów i nie poniósł kosztów?
Marek Kolibski odpowiada, że przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć roczne zeznanie także, gdy nie uzyskali żadnych przychodów, a ponosili wydatki, które wygenerowały stratę. Także w razie braku wydatków (kosztów) powstanie obowiązek złożenia PIT-36.