Przedsiębiorca, który w 2009 roku nie uzyskał dochodów i nie poniósł firmowych wydatków, będzie musiał złożyć roczne zeznanie PIT.
Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Marek Kolibski, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii KNDP, Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, wyjaśnia, że roczny PIT-36 (opodatkowani według skali) lub PIT-36L (opodatkowani liniowo) muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody z działalności firmy w roku podatkowym, a nawet jeżeli ponieśli stratę lub koszty były równe przychodom. A co w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał żadnych dochodów i nie poniósł kosztów?
Marek Kolibski odpowiada, że przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć roczne zeznanie także, gdy nie uzyskali żadnych przychodów, a ponosili wydatki, które wygenerowały stratę. Także w razie braku wydatków (kosztów) powstanie obowiązek złożenia PIT-36.
– Ustawa o PIT zwalnia przedsiębiorcę, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności z obowiązków dotyczących bieżących zaliczek na PIT za okres objęty zawieszeniem. Takiego zwolnienia nie przewidziano w zakresie rocznego rozliczenia podatku dochodowego z działalności gospodarczej – stwierdza Marek Kolibski.
Dodaje, że zeznania rocznego mogą nie składać jedynie podatnicy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu i dochodu (nie ponosili też żadnych wydatków), a jednocześnie nie zgłosili w urzędzie skarbowym działalności gospodarczej. Tacy podatnicy składają najczęściej zeznanie PIT-37, jeśli np. osiągali dochody z pracy, z umów zlecenia lub renty czy emerytury. Jeśli jednak ktoś zgłosił w urzędzie skarbowym działalność gospodarczą, a nie poniósł żadnych kosztów w tej działalności ani nie osiągnął żadnych przychodów, a ma dochody z innych źródeł, to będzie zobowiązany do złożenia PIT-36, w którym wykaże dochody z tych innych źródeł.
– W pozycjach przychody, koszty i dochody z działalności gospodarczej taki podatnik wpisze zerowe kwoty – podpowiada Marek Kolibski.
Zastrzega równocześnie, że raczej niemożliwe jest, aby w ciągu całego roku podatkowego przedsiębiorca nie poniósł ani złotówki kosztu związanego z założoną firmą. Jako przykład można wskazać nawet bardzo niewielkie opłaty za prowadzenie rachunku firmowego lub odsetki od debetu na tym rachunku. Innym przykładem mogą być składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
68 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok