ORZECZENIE

Podatnik wystąpił o interpretację podatkową dotyczącą PIT. Po pewnym czasie dyrektor izby skarbowej z urzędu zmienił ją na niekorzyść podatnika. Podatnik nie zgodził się z tym stanowiskiem i zaskarżył je do sądu wojewódzkiego.

Wojewódzki sąd administracyjny odrzucił skargę. Wyjaśnił, że decyzja zmieniająca z urzędu postanowienie naczelnika urzędu skarbowego jest decyzją pierwszoinstancyjną. Dlatego, żeby wnieść skargę do sądu, trzeba było wnieść od niej odwołanie. Postanowienie WSA podatnik zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd jednak oddalił jego skargę kasacyjną.

NSA zwrócił uwagę, że wbrew błędnemu pouczeniu o prawie wniesienia skargi od decyzji dyrektora izby skarbowej należało wnieść odwołanie. Jednak ten fakt nie pozostaje bez znaczenia. Po tym, jak WSA odrzucił skargę, podatnik powinien wystąpić o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Organ musiałby przywrócić termin, bo błędnie pouczył podatnika. Niestety, teraz termin do wniesienia odwołania już przepadł.

Postanowienie jest prawomocne.

Sygn. akt II FSK 1442/06

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl