Zwolnienie w ramach ulgi mieszkaniowej przysługuje, jeśli podatnik w ciągu dwóch lat przeznaczył środki np. na budowę domu. Ulga nie obejmuje ogrodzenia.
Sąd orzekał w sprawie starej ulgi mieszkaniowej (obowiązującej w przepisach do 31 grudnia 2006 r.). Podatnicy, którzy nabyli mieszkanie do końca 2006 r., mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeśli uzyskali przychód ze sprzedaży nieruchomości oraz w ciągu dwóch lat pieniądze ze sprzedaży przeznaczyli m.in. na budowę własnego budynku mieszkalnego.
Sąd orzekł, że przepisy podatkowe nie zawierały definicji budynku mieszkalnego. Z ulgi mogą jednak skorzystać wyłącznie osoby, które środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczyły na budowę własnego budynku mieszkalnego. Chodzi o taki rodzaj wydatku, który w sposób niebudzący wątpliwości jest konieczny i niezbędny do funkcjonowania tego budynku.
Wydatek ten powinien być nierozerwalnie związany z zaspakajaniem funkcji mieszkalnej. Wydatek na wykonanie ogrodzenia czy bramy nie jest konieczny, dlatego od takiego wydatku zwolnienie nie przysługuje. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt I SA/Bk 239/10