Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, by firmy mogły zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na tworzenie przyzakładowych żłobków lub klubów dziecięcych. Z kolei podatnicy opłacający nianie mogliby uwzględniać w rozliczeniach wyższe koszty podatkowe. Jednak na razie resort finansów, od którego zależy wprowadzenie zmian, mówi nie.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, wliczenie kosztów prowadzenia żłobka w koszty głównej działalności gospodarczej jest niespójne z definicją z ustawy o podatku dochodowym, która wskazuje, że kosztem firmy jest wydatek związany z osiąganym przychodem. Mimo że rozwiązanie takie byłoby kosztowne dla budżetu, Ministerstwo Finansów jest otwarte na dalszą dyskusję.

Natomiast w przypadku ulgi dla zatrudniających nianie w postaci zwiększonych kosztów uzyskania przychodu według Ministerstwa Finansów trzeba wziąć pod uwagę, że rozwiązanie to byłoby efektywnie skierowane do rodzin o relatywnie wysokich dochodach.

Resort finansów zgadza się z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, że konieczne jest większe wsparcie rodziców w zakresie wychowywania dzieci poprzez umożliwienie szerokiego dostępu do żłobków i przedszkoli.

– Założenia projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech wymagają doprecyzowania, a niektóre postulaty ponownego przedyskutowania – podkreśla Ministerstwo Finansów.