Nianie zajmujące się zarobkowo opieką nad dziećmi do lat 3 będą mogły określić koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc.
Senat przyjął poprawki do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która została uchwalona przez Sejm 5 stycznia 2011 r. Zgodnie z ustawą opieka ta może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.
Ustawa wprowadza zmiany w ustawie o PIT. Zwolnione od podatku mają być świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.
Zdaniem Mateusza Kobylińskiego, doradcy podatkowego, dyrektora w firmie doradczej KPMG, korzystne jest to, że ustawa wprowadza swobodę wyboru sposobu rozliczania dochodu uzyskiwanego przez nianie na podstawie umowy uaktywniającej. Chodzi o możliwość wpłacania, lub nie zaliczek miesięcznych oraz możliwości skorzystania ze zryczałtowanych 20-proc. kosztów uzyskania przychodu lub faktycznie poniesionych, jeżeli są wyższe i podatnik może ich wysokość udowodnić.
Poprawki Senatu wniesione do ustawy będą jeszcze rozpatrywane przez Sejm.