Osoby niepełnosprawne lub które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny, mogą od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć m.in. wydatki poniesione na dojazdy środkami transportu publicznego do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej. Publicznym środkiem transportu będzie np. samolot. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 grudnia 2009 r. (nr IBPBII/1/415-733/09/MCz).

W rozpatrywanej przez katowicką izbę sprawie podatniczka ma na utrzymaniu niepełnosprawną córkę. W 2009 roku poniosła wydatki na: pobyt córki w sanatorium w Izraelu, bilet lotniczy, zabiegi oraz leki.

W interpretacji podkreślono, że podatniczka może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione za pobyt córki w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego (szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium) lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, jeżeli sanatorium w Izraelu jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładem rehabilitacji leczniczej, w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest m.in. przejazd osoby niepełnosprawnej środkami transportu publicznego do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego czy zakładu rehabilitacji leczniczej, czyli środkami transportu dostępnymi dla ogółu ludzi. Środkiem transportu publicznego jest pociąg, autobus, tramwaj, który wykonuje przejazd na stałych liniach według ogólnodostępnego rozkładu jazdy. Zatem – jak podkreśla Izba Skarbowa w Katowicach – i rejsowy samolot, który wykonuje loty według stałego rozkładu lotów jest środkiem transportu publicznego. Za środek transportu publicznego nie może być natomiast uznany samolot tzw. czarterowy wynajęty na zamówiony lot i prywatny samochód.

W konsekwencji poniesienie wydatków na pokrycie kosztów związanych z odpłatnym przejazdem środkami transportu publicznego w celu przejazdu do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego czy zakładu rehabilitacji leczniczej uprawnia podatnika, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności do odliczenia ich od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

79 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok