Trzy pytania do MAŁGORZATY BRZOZY, z Izby Skarbowej w Szczecinie - W zeznaniach za 2009 rok po raz pierwszy odliczeniu podlega kwota za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało.

EWA MATYSZEWSKA

Od rozliczenia PIT za 2009 rok zmieniły się zasady rozliczania ulgi na dziecko. Co jest nowością?

MAŁGORZATA BRZOZA

W zeznaniach za 2009 rok po raz pierwszy odliczeniu podlega kwota za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało. Również podatnik, który sprawował opiekę nad dzieckiem poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej, może skorzystać z ulgi.

Nowością jest odliczanie dziennych stawek ulgi. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka. Wtedy każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej, czyli 3,09 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Doprecyzowano terminy, w których wygasa prawo do ulgi, wskazując, że nie należy się ona od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko umieszczono w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w którym wstąpiło ono w związek małżeński.

Tak jak w roku ubiegłym ulga obejmuje również dzieci do ukończenia 25 lat, jeżeli się nadal uczą i nie przekroczyły dopuszczalnego limitu dochodów, ale ulgę na takie dzieci można odliczyć tylko za miesiące, w których spełniały warunek wieku i pobierania nauki.

Nie ma już możliwości odliczenia ulgi w zeznaniu składanym za pośrednictwem płatnika.

Na co powinni zwrócić uwagę podatnicy korzystający z ulgi prorodzinnej?

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe obliczenie kwot ulgi, uwzględniając okres wychowywania dziecka. Należy pamiętać o wysokości kwoty miesięcznej – 92,67 zł i dziennej – 3,09 zł. Oczywiście rodzice, którzy wychowywali dziecko przez cały rok podatkowy, odliczą pełną kwotę, czyli 1112,04 zł.

Trzeba też pamiętać, że z ulgi mogą skorzystać tylko podatnicy opodatkowani według skali podatkowej. Należy też wypełnić i dołączyć do zeznania załącznik PIT/O, w którym wpisujemy m.in. PESEL dziecka.

Załóżmy, że podatnik zapomniał o nowych zasadach lub o nich nie wiedział i rozliczy w PIT za 2009 rok ulgę na ubiegłorocznych zasadach. Co w takim przypadku będzie trzeba zrobić?

Podatnik, który pomylił się w rozliczeniu, może złożyć korektę zeznania. Może to zrobić w każdym czasie aż do upływu pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym złożył zeznanie. Do korekty należy dołączyć pismo o powodach jej składania.

80 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok