Czy raty to jedyny rodzaj ulgi dla podatnika

Podatnik ma do zapłaty 3 tys. zł podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok. Nie ma na razie środków na zapłatę podatku. Czy rozłożenie tej płatności na raty to jedyna ulga, o którą może się postarać podatnik?

NIE

Podatnik może, składając odpowiedni wniosek, ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, może się również ubiegać o odroczenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę. Przy czym zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Zatem podatnik może się ubiegać o umorzenie lub rozłożenie podatku na raty, jednak decyzje o przyznaniu tego rodzaju ulgi w spłacie zobowiązania podejmuje każdorazowo organ prowadzący postępowanie podatkowe.

Samo złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należnego podatku nie oznacza, że ulga taka zostanie przyznana przez organ podatkowy.

Podstawa prawna

Art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy niewiedza pozwoli skorzystać z ulgi

Podatnik pod koniec 2009 roku rozpoczął prowadzenie firmy. Nie wpłacał należnych zaliczek na podatek dochodowy, bo nie wiedział, że ma taki obowiązek. W rozliczeniu rocznym będzie musiał więc uregulować należne zobowiązanie. Czy niewiedza podatnika pozwoli mu uzyskać rozłożenie PIT na raty?

Czy konieczne jest opisanie kłopotów

Podatnik przebywa w więzieniu. Nie ma na zapłatę podatku za 2009 rok. Czy muszą istnieć ważne powody, aby naczelnik urzędu skarbowego rozłożył podatnikowi płatność na raty?

Czy trzeba uzasadnić wniosek o ulgę

Podatnik planuje złożyć wniosek o rozłożenie podatku na raty. Czy we wniosku o przyznanie tej ulgi podatnik musi podać argumenty za jej przyznaniem?

Czy urząd musi przeanalizować wniosek

W styczniu 2010 r. podatniczka złożyła wniosek o rozłożenie podatku na raty, jaki wyszedł jej z rozliczenia PIT za 2009 rok. Czy urząd skarbowy ma obowiązek przeanalizowania takiego wniosku?

Czy firma może złożyć wniosek o zapłatę w ratach

Podatnik od trzech lat prowadzi działalność gospodarczą. W 2009 roku dochody podatnika znacznie spadły. Nie ma on pieniędzy na zapłatę podatku. Czy może zawnioskować o rozłożenie podatku na pięć rat?

Czy urząd może sam udzielić ulgi

Czy przepisy określają sytuację, gdy organ podatkowy sam udzieli ulgi w zapłacie podatku?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Zeznanie PIT za 2009 rok: Jak rozłożyć podatek na raty.