Podatnik, który dopłaca PIT z rozliczenia za 2009 rok, musi kwotę wynikającą z zeznania wpłacić na właściwe konto urzędu skarbowego.
O tym, że podatnik musi złożyć zeznanie roczne do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, już pisaliśmy niejednokrotnie. Teraz przypominamy podatnikom, którzy muszą dopłacić PIT fiskusowi, że wpłaty podatku trzeba dokonać najpóźniej 30 kwietnia 2010 r. na właściwe konto urzędu skarbowego. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy podatek dopłacamy bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego.
Osoby, którym z rozliczenia podatkowego wyszła dopłata PIT za ubiegły rok, muszą obliczoną kwotę wpłacić na rachunek bankowy swojego urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego od osób fizycznych.
Co się stanie, gdy podatnik się pomyli i np. PIT za 2009 rok wpłaci na rachunek właściwy dla wpłat CIT? Marek Kolibski, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, odpowiada, że w takiej sytuacji zobowiązanie podatkowe wygasa, gdyż wierzyciel podatkowy otrzymał należną mu kwotę podatku.
– W takim przypadku odsetki nie będą naliczane, gdyż właściwy organ podatkowy otrzymał kwotę podatku. Dział rachunkowości właściwego urzędu zapewne będzie od nas żądał dodatkowego oświadczenia, na podstawie którego będzie mógł zaksięgować u siebie wpłatę jako wpłatę PIT – uważa Marek Kolibski.
Ekspert dodaje, że brak jest podstaw, by twierdzić, że mamy w tym samym urzędzie skarbowym nadpłatę i jednocześnie zaległość, bo wpłaciliśmy podatek na niewłaściwy rachunek.
Istotny jest też tytuł wpłaty, tj. wskazujemy, że płacimy VAT, ale błędnie na konto PIT. Tu jest oczywiście jasne, że zapłaciliśmy VAT. Po drugie, wszelkie wpłaty, w tym nadpłaty, organ podatkowy musi w pierwszej kolejności zaliczyć na istniejącą zaległość podatkową.
8 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok