Podatnik, który w 2009 roku uzyskiwał jakiekolwiek dochody, musi najpóźniej 30 kwietnia 2010 r. wykazać je w składanym do urzędu skarbowego zeznaniu PIT. Za spóźnienie podatnik może zostać ukarany sankcjami karnymi skarbowymi.

Czy 30 kwietnia to ostateczny termin

Podatnik od czterech miesięcy jest za granicą. Nie wie, kiedy wróci do Polski. Musi rozliczyć się z dochodów uzyskanych w Polsce w 2009 roku. Czy 30 kwietnia jest ostatnim dniem na rozliczenie PIT?
TAK
Przepisy ustawy o PIT wyraźnie wskazują, że podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zatem na rozliczenie PIT za 2009 rok jest czas do 30 kwietnia 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 12 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

Czy urząd przywróci termin do złożenia PIT

Podatnik nie zdąży złożyć PIT za 2009 rok do 30 kwietnia 2010 r., bo do tego czasu będzie przebywał w szpitalu. Czy termin do rozliczenia rocznego można przywrócić?

Czy zawsze ważna jest data wysłania deklaracji

Od pół roku podatniczka nie korzysta z usług Poczty Polskiej. Wybiera alternatywnych operatorów. Czy przy tego typu wysłaniu można uznać, że datą jego złożenia będzie data stempla pocztowego?

Czy więzień może złożyć PIT w areszcie

Podatnik od trzech miesięcy przebywa w areszcie. Czy może złożyć zeznanie podatkowe w administracji więzienia?

Czy wpłatę podatku można odroczyć

U męża podatniczki wykryto nowotwór. Małżonkowie wszystkie oszczędności przeznaczają na leczenie. Nie będą mieć pieniędzy na zapłatę 3 tys. podatku, jaki wyjdzie im do zapłaty z rozliczenia PIT za 2009 rok. Czy można poprosić naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie terminu płatności?

Czy spóźnienie pozbawi wspólnego rozliczenia

Małżonkowie planują wspólne rozliczenie PIT za 2009 rok. Czy jeśli spóźnią się ze złożeniem deklaracji, nie będą mogli skorzystać z tego sposobu rozliczenia?

Czy konsul przyjmie zeznanie podatkowe

Podatniczka zamierza złożyć zeznanie roczne w konsulacie polskim w Londynie. Czy konsul przyjmie PIT?

Czy można wybrać sposób złożenia PIT

Podatnik nie wie jeszcze, jak będzie składał zeznanie PIT. Czy może sam wybrać sposób dostarczenia deklaracji do urzędu?

Czy ukrywanie dochodów jest karalne

Podatnik uzyskał dochody, których nie zamierza rozliczyć w zeznaniu PIT. Czy za ukrywanie dochodów zostanie ukarany?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak terminowo rozliczyć PIT za 2009 rok.