Podatnik, który zapomni w terminie złożyć zeznanie podatkowe, może zostać ukarany grzywną. Z kolei osoba, która zatai dochody i nie złoży zeznania, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.
Wszystkie osoby, które w 2009 roku uzyskały jakikolwiek dochód, muszą wykazać go w rocznym zeznaniu podatkowym. Ostatnim dniem na złożenie deklaracji PIT za ubiegły rok jest piątek 30 kwietnia 2010 r. Jeśli podatnik spóźni się z dopełnieniem tego obowiązku choćby o jeden dzień, naraża się na sankcje karne skarbowe. Każdy, kto nie składa w ustawowym terminie deklaracji, może być ukarany karą grzywny. Ostrzejsze kary grożą za zatajenie podstawy opodatkowania i niezłożenie zeznania. Kara przewidziana jest także za niewpłacenie należnego podatku.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Braku danych

Zatajania dochodów

Uporczywego niewpłacania

Czynnego żalu

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co grozi za nierozliczenie się z fiskusem