Dotychczas z roku na rok przybywało przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT. W 2010 roku ta tendencja może się odwrócić ze względu na dwie stawki PIT – 18 i 32 proc. Podatek liniowy będzie opłacalny tylko dla podatników z wysokimi dochodami.
Podatnicy, którzy zamierzają otworzyć firmę, powinni dobrze przemyśleć, jaką formę opodatkowania PIT wybrać. Zakładając, że podatnik nie chce lub nie może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, do wyboru zostanie mu skala podatku dochodowego od osób fizycznych ze stawkami 18 i 32 proc. lub stawka liniowa – 19-proc.
Niestety, atrakcyjnie brzmiący podatek liniowy nie zawsze i nie dla wszystkich będzie wyborem opłacalnym. Korzyści z tego sposobu opodatkowania będą mieli przede wszystkim podatnicy osiągający wysokie przychody – przekraczające 85 tys. zł, oraz osoby, które nie korzystają z ulg podatkowych.

Ważny dochód

Wybór opodatkowania według stawki liniowej 19-proc. opłaca się tym podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, których dochód do opodatkowania – czyli po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu – w 2010 roku wyniesie zdecydowanie więcej niż 85,5 tys. zł. W ten sposób – jak tłumaczy dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW – nadwyżka ich dochodu nie będzie opodatkowana stawką 32-proc., jaką musieliby zapłacić, rozliczając się według skali PIT.
– Jeżeli roczny dochód do opodatkowania u danego podatnika nie jest wyższy od tej kwoty, ekonomicznie bardziej korzystne jest rozliczenie podatku na zasadach ogólnych, gdyż wtedy stawka podatku wyniesie 18 proc., a więc o 1 punkt procentowy mniej niż w przypadku stawki liniowej – sugeruje dr Janusz Fiszer.
Dodaje, że ta sytuacja jest wynikiem utrzymania stawki liniowej na poziomie 19 proc., podczas gdy – od 1 stycznia 2009 r. – najniższa stawka podatku w skali PIT została ustawowo obniżona z 19 proc. do 18 proc.
Również Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wylicza, że wybór liniowej formy opodatkowania dochodu 19-proc. podatkiem może być korzystny szczególnie dla przedsiębiorców, którzy uzyskują roczny dochód rzędu 100 tys. zł.
– Jeżeli planowany dochód przedsiębiorcy będzie niższy, korzystne jest dla niego wybranie rozliczania się z podatku dochodowego według skali podatkowej, a nie podatkiem liniowym – stwierdza Joanna Aleksiejczuk.Bez ulg podatkowych

Decydując się na formę opodatkowania, należy pamiętać, że sam fakt uzyskiwania wysokich dochodów nie przesądza jeszcze na korzyść podatku liniowego. Na ten aspekt zwraca uwagę Anna Gorwa, specjalista podatkowy w HLB Sarnowski & Wiśniewski, która stwierdza, że dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy podatnik będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych.
– Z wyjątkiem składek ZUS podatnicy podatku liniowego są pozbawieni prawa do ulg podatkowych, np. ulgi prorodzinnej czy możliwości odliczenia od dochodu wydatków na internet – mówi Anna Gorwa.
Stwierdza, że istotny jest również fakt, że podatek liniowy wyklucza możliwość łącznego opodatkowania małżonków.
– Podatek liniowy opłaca się tym, którzy uzyskują wysokie dochody, nie korzystają z ulg oraz nie rozliczają się łącznie ze swoim współmałżonkiem – ocenia ekspert z HLB Sarnowski & Wiśniewski.
Podobnego zdania jest Gabriela Nowicka, prawnik z Auxilium. Zdaniem naszej rozmówczyni wybór opodatkowania podatkiem liniowym oznacza utratę prawa do ulg i odliczeń podatkowych, co w pewnych wypadkach może mieć znaczenie przy ocenie opłacalności tej formy opodatkowania.
– Pamiętajmy też, że nie każdy może wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym – ostrzega Gabriela Nowicka.
Wybór na przyszłość
Przy wyborze sposobu opodatkowania trudno o generalną radę i wszystko zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Takiego zdania jest Paweł Sylwestrzak, radca prawny w kancelarii Salans.
– Jeżeli nie korzystamy z ulg ani nie rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, wybór stawki liniowej opłaca się przy rocznym dochodzie mniej więcej powyżej 96 tys. zł. Jeśli jednak korzystamy z wielu ulg, kwota dochodu, przy którym opłaca się wybór stawki liniowej, jest już wyższa. Kwota ta może być nawet dwukrotnie wyższa przy wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem – podaje Paweł Sylwestrzak.
Argumentuje też, że opodatkowanie podatkiem liniowym może być korzystne dla podatników osiągających bardzo wysokie dochody. W pozostałych przypadkach warto rozważyć opodatkowanie według skali, co powoduje, że podatek liniowy nie jest już tak korzystny jak jeszcze kilka lat temu.
Z kolei Joanna Aleksiejczuk uważa, że trudno ustalić, ile osób może skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania w roku 2010. Zaleca się jednak przed podjęciem przez podatnika decyzji o wyborze podatku liniowego zastanowić się, czy taki sposób płacenia podatku będzie dla niego faktycznie korzystny.
– Taka forma opodatkowania dochodów może się cieszyć sporym zainteresowaniem w roku 2010 szczególnie wśród podatników, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie ponoszą wysokich kosztów uzyskania przychodów lub nie zamierzają korzystać z ulg podatkowych – komentuje Joanna Aleksiejczuk.
Również dr Janusz Fiszer prognozuje, że w 2010 roku wybór opodatkowania według stawki liniowej 19 proc. będzie częstym zjawiskiem wśród podatników, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach.
– Wzrost dochodów indywidualnych przedsiębiorców będzie nadal czynił tę formę opodatkowania bardzo atrakcyjną – podsumowuje dr Janusz Fiszer.