Jeżeli kontrahent unika spłaty zobowiązania, podatnik ponosi koszty wynikające nie tylko z braku należności za sprzedane towary czy świadczoną usługę, ale również z konieczności wywiązania się z zobowiązania podatkowego. Przepisy nakładają bowiem na przedsiębiorcę obowiązek wykazania przychodu i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy również wtedy, gdy kontrahent nie zapłaci należności. Wynika to z zasady, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Kiedy kwoty należności są wysokie, przedsiębiorcy często decydują się na ich odzyskanie albo na drodze sądowej, albo korzystając z usług firm windykacyjnych. Powstaje przy tym pytanie, jakie wydatki związane z windykacją należności przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Specyfikacji kosztów

Kosztów windykacji

Prowizji od należności

Umorzenia wierzytelności

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wydatki na windykacje.