Informacja PIT-8C wystawiana przez biura maklerskie jest dla inwestorów giełdowych podstawowym dokumentem potrzebnym do rozliczenia uzyskanych przychodów. Zgodnie z przepisami druk ten powinien zostać sporządzony i wysłany indywidualnym inwestorom oraz właściwym urzędom skarbowym do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W tym roku ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, a to oznacza, że termin ten ulega przesunięciu do poniedziałku 1 marca. O faktycznej dacie otrzymania PIT-8C przez inwestorów decyduje jednak doręczenie druku przez placówki pocztowe.

Imienna informacja PIT-8C jest wystawiana wyłącznie osobom fizycznym z wyłączeniem rachunków IKE. Potwierdza to Hanna Gelo z Wydziału Obsługi Finansowej i Sprawozdawczości Domu Maklerskiego PKO BP.

W przypadku ewentualnych błędów albo nieścisłości w kwotach przychodów albo kosztów ich uzyskania podatnik może wystąpić do podmiotu obsługującego jego rachunek inwestycyjny o korektę. Z kolei w razie zagubienia bądź niedostarczenia druku można zwrócić się o jego duplikat.

Roczne zeznanie podatkowe PIT-38, w którym uwzględnia się dane z PIT-8C, należy złożyć do 30 kwietnia. Obowiązek taki mają osoby, które w 2009 roku dokonały sprzedaży papierów wartościowych albo zamknęły pozycje na instrumentach pochodnych.