Do sporządzenia i wysłania informacji PIT-8C o przychodach uzyskanych przez inwestorów giełdowych w 2009 roku biura maklerskie mają czas najpóźniej do 1 marca.
Informacja PIT-8C wystawiana przez biura maklerskie jest dla inwestorów giełdowych podstawowym dokumentem potrzebnym do rozliczenia uzyskanych przychodów. Zgodnie z przepisami druk ten powinien zostać sporządzony i wysłany indywidualnym inwestorom oraz właściwym urzędom skarbowym do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
W tym roku ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, a to oznacza, że termin ten ulega przesunięciu do poniedziałku 1 marca. O faktycznej dacie otrzymania PIT-8C przez inwestorów decyduje jednak doręczenie druku przez placówki pocztowe.