Prowizje od transakcji giełdowych i opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego są wliczane w koszt uzyskania przychodu.
Przy rozliczeniu dochodów giełdowych uzyskanych z tytułu transakcji sprzedaży instrumentów finansowych (papierów wartościowych i instrumentów pochodnych) do kosztów uzyskania przychodu zalicza się nie tylko cenę zakupu, ale również koszty dodatkowe związane z realizacją transakcji.
– Koszy obsługi transakcyjnej (prowizje od transakcji i opłata za prowadzenie rachunku maklerskiego) zostaną zatem wykazane w indywidualnej informacji PIT-8C inwestora w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodu – wyjaśnia Hanna Gelo z domu maklerskiego PKO BP.