Prowizje od transakcji giełdowych i opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego są wliczane w koszt uzyskania przychodu.
Przy rozliczeniu dochodów giełdowych uzyskanych z tytułu transakcji sprzedaży instrumentów finansowych (papierów wartościowych i instrumentów pochodnych) do kosztów uzyskania przychodu zalicza się nie tylko cenę zakupu, ale również koszty dodatkowe związane z realizacją transakcji.
– Koszy obsługi transakcyjnej (prowizje od transakcji i opłata za prowadzenie rachunku maklerskiego) zostaną zatem wykazane w indywidualnej informacji PIT-8C inwestora w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodu – wyjaśnia Hanna Gelo z domu maklerskiego PKO BP.
Przypomnieć trzeba, że wydatki, takie jak prowizja biura maklerskiego, opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych, nie stanowią bezpośredniego kosztu nabycia instrumentów finansowych. Mają one charakter pośredni i są ponoszone przez podatnika w roku podatkowym w celu uzyskania przychodu. Przychód z transakcji giełdowych jest rozpoznawany dopiero w momencie zbycia papierów wartościowych. Podobnie jak koszt jego uzyskania. A zatem takie wydatki pośrednie jak prowizje transakcyjne podlegają rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dokonano zbycia instrumentów finansowych albo realizacji praw z nich wynikających.
Inwestor zobowiązany jest do rozliczenia dochodów giełdowych za 2009 rok i wyliczenia kwoty podatku na podstawie druku PIT-8C w rocznym zeznaniu PIT-38 składanym do końca kwietnia 2010 roku.