Wszystkie osoby, które w 2009 roku uzyskiwały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze i rozliczały je na zasadach ryczałtu, najpóźniej 1 lutego 2010 r. muszą złożyć PIT-28.
W 2009 roku podatnicy opłacający ryczałt z najmu musieli stosować dwie stawki podatkowe: 8,5 proc. oraz 20 proc. Stawkę 20-proc. należało zastosować do nadwyżki przychodów ponad 13 510 zł (równowartość 4 tys. euro w 2009 roku).
Teraz przyszedł czas na roczne rozliczenie podatkowe. Ryczałtowcy uzyskujący przychody z najmu muszą do końca stycznia złożyć w urzędzie skarbowym PIT-28. Jednak ze względu na fakt, że 31 stycznia w 2010 r. to niedziela, ostatnim dniem na złożenie PIT-28 jest 1 lutego.

Formularze i załączniki

Reklama
Rozliczając przychody z najmu, trzeba będzie przede wszystkim wypełnić PIT-28. Czasem mogą też być potrzebne załączniki. Jednym z nich będzie PIT-28/A, który wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, a także uzyskujący przychody z najmu.
Ponadto podatnik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który korzysta z odliczeń, powinien wraz z zeznaniem złożyć załączniki PIT/O (odliczenia inne niż mieszkaniowe, np. ulga internetowa, rehabilitacyjna) i PIT/D (odliczenia mieszkaniowe).
Załącznikiem, który podatnik będzie musiał złożyć wraz z zeznaniem, jest formularz oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K). Formularz potrzebny jest do właściwego rozliczenia ulgi odsetkowej (rozpoczęcia odliczania) w ramach tzw. praw nabytych (ulga została już zniesiona).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: PIT 2009: Jak opodatkować ryczałt z najmu

W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Stawek ryczałtu

Opodatkowania przychodu

Podatku do zapłaty