Podatnicy, którzy w 2009 roku uzyskiwali przychody z najmu, muszą najpóźniej 1 lutego 2010 r. wysłać do urzędu skarbowego roczne zeznanie PIT-28.
Został tydzień na rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ubiegły rok. Osoby, które osiągały w 2009 roku przychody z najmu, rozliczając się na zasadach ryczałtu, powinny złożyć zeznanie PIT-28 do 31 stycznia 2010 r. Jednak, jak wyjaśnia Aldona Szady-Ślaska z Deloitte, data ta wypada w niedzielę, dlatego termin do złożenia zeznania mija 1 lutego 2010 r.
27 stycznia 2010 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w opodatkowaniu ryczałtem najmu. Teraz od przychodów z najmu podatnicy będą płacić ryczałt w wysokości 8,5 proc. Dotychczas było tak, że stawka 8,5-proc. stosowana była do przychodów nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro.
Nadwyżkę należało opodatkować stawką 20-proc. Marcin Grzesiak z Deloite zaznacza, że korzystne dla podatników zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z najmu podlegających opodatkowaniu ryczałtem mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r.
– Osoby, które podlegają opodatkowaniu z najmu na zasadach ogólnych, powinny rozważyć zmianę reżimu opodatkowania, np. na ryczałt, gdyż może on się okazać dla nich korzystniejszy – radzi Adam Mariuk, dyrektor w Deloitte.
Aby przychody osiągnięte w ciągu 2010 roku z umowy najmu (która nie jest zawarta w ramach firmy) podlegały ryczałtowi, należało do 20 stycznia 2010 r. złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. W razie braku oświadczenia o takim wyborze przychody z najmu będą opodatkowane według skali PIT.
– Raz złożone oświadczenie o wyborze ryczałtu jest wiążące na lata następne, jeżeli podatnik nie złoży oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania czy płatności – wyjaśnia Marcin Grzesiak.
8 dni zostało do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok
96 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok