Podatnicy, którzy w 2009 roku uzyskiwali przychody z najmu, muszą najpóźniej 1 lutego 2010 r. wysłać do urzędu skarbowego roczne zeznanie PIT-28.
Został tydzień na rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ubiegły rok. Osoby, które osiągały w 2009 roku przychody z najmu, rozliczając się na zasadach ryczałtu, powinny złożyć zeznanie PIT-28 do 31 stycznia 2010 r. Jednak, jak wyjaśnia Aldona Szady-Ślaska z Deloitte, data ta wypada w niedzielę, dlatego termin do złożenia zeznania mija 1 lutego 2010 r.
27 stycznia 2010 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w opodatkowaniu ryczałtem najmu. Teraz od przychodów z najmu podatnicy będą płacić ryczałt w wysokości 8,5 proc. Dotychczas było tak, że stawka 8,5-proc. stosowana była do przychodów nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro.